UVODNE DOLOČBE

Splošni pogoji podjetja RAJH PLUS d. o. o. opredeljujejo pogoje uporabe spletnega mesta www.rajh.eu, katerih nosilec je družba RAJH PLUS d.o.o., Črešnjevec 143, Slovenska Bistrica. RAJH PLUS d.o.o. (v nadaljevanju podjetje) si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve splošnih pogojev brez predhodnega obvestila. Če ni določeno drugače, začnejo spremenjeni splošni pogoji veljati z dnem objave na spletnih mestih podjetja.

SPLETNO MESTO www.rajh.eu

Z obiskom spletnega mesta podjetja potrjujete, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji in se z njimi strinjate.

Avtorske pravice
Vse pravice na začetni strani in vseh podstraneh spletnega mesta www.rajh.eu so pridržane. Tekstovne vsebine za spletno mesto je podjetje pripravilo v sklopu svoje dejavnosti.
Fotografije, uporabljene na spletnem mestu, so:
– lastne fotografije podjetja, ki so jih fotografirali v sklopu delovanja sami,
– licenčne fotografije s spletne strani Shutterstock (uvodna stran).

Informacije, gradiva in fotografije na spletnem mestu so zaščitene s pravicami podjetja in upravljavca.
Informacije, gradiva in fotografije lahko naložite s spleta, jih hranite, tiskate, uporabite za vašo osebno domačo rabo, vendar le z namenom ogledovanja in branja v nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na tem spletnem mestu ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Podjetje se bo trudilo za najboljše možno delovanje spletnega mesta, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za njegovo nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo spletno mesto na lastno odgovornost. Na spletni strani se bo podjetje z rednim vzdrževanjem in posodabljanjem trudilo zagotavljati pravilnost in ažurnost vsebin. Vendar pa obiskovalcem ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti za vsebinsko celovitost, ažurnost in točnost kot tudi ne za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tega spletnega mesta oziroma vključenih vsebin.

Niti podjetje RAJH PLUS d.o.o. niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnem mestu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Podjetje tudi ne more biti odgovorno za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge opreme in naprav, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe.

Podjetje ne odgovarja za kakršnokoli škodo, zamudo oziroma pomanjkljivosti, ki so posledica višje sile ali dogodkov, ki se jim ni bilo mogoče izogniti, jih preprečiti ali odvrniti.

ZASEBNOST IN VARNOST

Varstvo osebnih podatkov
Podjetje spoštuje vašo zasebnost in bo vaše osebne podatke uporabilo izključno za navedene namene. Vaše osebne podatke bo skrbno varovalo v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679, veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov), pravila varstva zasebnosti in piškotkov.

Upravljalec osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s temi pravili, je podjetje RAJH PLUS d.o.o., Črešnjevec 143, Slovenska Bistrica.

Pooblaščena oseba
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju je direktor, ki je dosegljiv na e-pošti info@rajh.eu.

Posredovanje osebnih podatkov
Zbranih osebnih podatkov na spletni strani podjetje ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države.

Zbiranje osebnih podatkov – spletni obrazec
Z uporabo spletnega obrazca se strinjate s shranjevanjem in obdelavo vaših podatkov za namen komunikacije s podjetjem. Spletna stran uporablja obrazec, preko katerega lahko uporabniki pošljejo povpraševanje. Podatki, poslani preko obrazca, se ne hranijo v podatkovni bazi na spletu, ampak so poslani na e-poštni naslov podjetja. Podjetje podatke uporablja izključno za obravnavo posamičnega povpraševanja. Podatki, poslani preko obrazca, se ne uporabljajo za namene dodatnega trženja.

Rok hrambe
Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo do izpolnitve namena zbiranja in obdelave oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Posameznik lahko privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče.
Osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi predpisov, se hranijo skladno z zakonodajo, ki ureja njihovo zbiranje. Po zakonsko določenem preteku roka za hrambo se podatki zbrišejo.

Pravice posameznika
Skladno s predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov RAJH PLUS d.o.o., Črešnjevec 143, Slovenska Bistrica. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.
Posameznik pa lahko ugovor glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

Ravnanje v primeru kršitev
V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo naše podjetje nemudoma izvedlo vse ustrezne ukrepe za zaščito pravic in interesov posameznika, skladno z veljavno zakonodajo in GDPR.

Zaščita podatkov
Spletna stran je zaščitena s SSL certifikatom, kar v nadaljevanju pomeni, da so podatki šifrirani pri prenašanju preko spleta. Šifriranje nepooblaščenim osebam oteži ogled podatkov, ki se prenašajo med računalniki. Zato je malo verjetno, da je kdo prebral to stran, medtem ko je potovala po omrežju.

SPLETNI PIŠKOTKI

Piškotek (angl. cookie) je mala tekstovna datoteka, ki se shrani na računalniku ali drugi elektronski napravi za možnost nadaljnje uporabe. Gre za informacije, ki se ob obisku posamezne spletne strani shranijo na posameznikov računalnik in so ob ponovnem obisku iste strani uporabljene za prepoznavanje, sledenje in zbiranje specifičnih informacij o internetnih uporabnikih (kot so npr. preference do določenih strani/vsebin ali nakupovalne navade na spletu). Za uporabnike so koristni, saj vsebujejo informacije, ki pripomorejo k boljšemu delovanju spletne strani. Piškotki pa ne zbirajo vaših osebnih informacij in ne omogočajo nikakršne identifikacije uporabnika spletne strani.

Vrste piškotkov

Poznamo več vrst piškotkov:
Začasni ali sejni piškotki (session cookies) se ne shranjujejo, ampak se izbrišejo vsakič, ko zaprete brskalnik.

Trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies) ostanejo shranjeni, tudi ko brskalnik zaprete. Uporabljajo se za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani, za analiziranje prometa ipd. V računalniku lahko ostanejo več dni, mesecev ali celo let.

Lastni piškotki (1st party cookies) so s spletnega mesta, ki si ga ogleduje uporabnik, in so lahko trajni ali začasni. Spletno mesto te piškotke uporablja za shranjevanje informacij in jih bo znova uporabilo, ko bo uporabnik naslednjič obiskal spletno mesto.

Drugi piškotki (3rd party cookies) izvirajo z drugih, partnerskih spletnih mest (ta na primer prikazujejo oglase na izvirni spletni strani ali merijo promet). Tretje strani z njimi lahko zbirajo podatke o uporabnikih z različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, npr. za oglaševanje, analize, izboljševanje svojih produktov.

Spletna stran podjetja uporablja le obvezne piškotke, ne uporablja piškotkov tretjih strani (tako imenovanih “3rd party cookies ”). Iz tega naslova na spletni strani ni potrebno dodatno dovoliti uporabo spletnih piškotkov.