2011

23 Jul 2021

Mihael Rajh po upokojitvi še vedno sodeluje v podjetju, a vodenje prepusti ženi Slavici Rajh in sinu Mateju Rajh. Matej Rajh je v tem času doktoriral iz strojništva na Fakulteti za strojništvo Maribor in se uspešno vključuje v redno delo podjetja.
Podjetje se ob ključavničarskih delih vedno bolj usmerja tudi v kompleksne celovite projekte za procesno industrijo.

2006

23 Jul 2021

Mihael in Slavica Rajh ustanovita podjetje RAJH PLUS d.o.o. Podjetje v tem obdobju deluje predvsem na področju celovitih rešitev pogonske tehnike z inovativnimi rešitvami v različnih vejah industrije, kjer so prisotni zelo obremenjeni stroji, avtomatizirane proizvodne linije ali procesi. Pogosto se izvajajo razni projekti v aluminijski, farmacevtski, kemični in drugi industriji, saj se projektira in izdeluje namenske stroje in naprave.

1995

23 Jul 2021

Po razpadu Jugoslavije se je podjetje usmerilo v razvijanje reduktorjev, ki so bili potrebni za vgradnjo v sisteme, ki za delovanje niso potrebovali človeškega posredovanja. Reduktorji in gonila po naročilu so eden glavnih proizvodov podjetja še danes.

1990

26 Mar 2018

Do leta 1990 se je z lastnimi proizvodi podjetja opremilo objekte perutninske industrije po celotni Jugoslaviji, izdelovalo se je opremo za kontinuirano krmljenje perutnine brez potrebnega posredovanja človeka. Za te sisteme je podjetje prejelo tudi nagrade.

1979

26 Mar 2018

Zaradi širokega repertoarja izdelkov in večje potrebe po zaposlenih je leta 1979 Slavica Rajh, žena Mihaela Rajha, odprla podjetje Kovinska galanterija, Slavica Rajh s.p. Obe podjetji Mihaela in Slavice Rajh sta skrbeli za razvoj izdelkov, kadra in zadovoljstvo strank po Sloveniji in bivši Jugoslaviji.

1970

26 Mar 2018

Skozi čas se je obrt spreminjala, ročna orodja so zamenjali stroji, kovače so nadomestili ključavničarji. Ko je obrt leta 1970 prevzel Mihael Rajh, že tretja generacija družine Rajh, je nastalo podjetje Ključavničarstvo, procesna oprema, reduktorji, Rajh Mihael s.p.

1946

26 Mar 2018

Obrt prevzame Blažev sin, Mihael Rajh, ki je delavnico uspešno vodil do leta 1970.

1897

26 Mar 2018

Blaž Rajh pridobi uradno obrtno dovoljenje in odpre kovaško delavnico v Košakih pri Mariboru. Kasneje delavnico preseli na Črešnjevec, kjer so izdelovali različne izdelke, a najbolj so bili prepoznavni po plugih. »Pri kovaču«, kot so jim pravili, se je izučilo mnogo mojstrov svoje obrti.
V tistem času se je kdaj uporabljal še priimek Reich.

Search

+