2011

23 Jul 2021

Mihael Rajh po upokojitvi še vedno sodeluje v podjetju, a vodenje prepusti ženi Slavici Rajh in sinu Mateju Rajh. Matej Rajh je v tem času doktoriral iz strojništva na Fakulteti za strojništvo Maribor in se uspešno vključuje v redno delo podjetja.
Podjetje se ob ključavničarskih delih vedno bolj usmerja tudi v kompleksne celovite projekte za procesno industrijo.

Search

+