MERILNE NAPRAVE

Proizvajalci avtomobilskih delov se dnevno soočajo z vse večjim nadzorom proizvodnje. Pri izdelavi merilnih naprav je potrebno poskrbeti, da bo čas kontrole izvedenega procesa ali končne kontrole izdelka kratek. Običajno morajo biti časi kontrole procesa krajši kot je delovni takt proizvodnega procesa. Na osnovi 3D modela in predpisanih toleranc izdelka izdelamo analizo toleranc, ki je osnova za izdelavo kontrolne ali merilne naprave. V skladu z vašimi potrebami načrtujemo in izdelamo merilne naprave različnih vrst. Vse izdelane merilne naprave so izdelane v skladu z najnovejšimi smernicami in s kupčevimi zahtevami.

Nudimo izdelavo naslednjih merilnih naprav:

  • kontrolniki in merila (merilni trn, obroč, čeljust…),
  • kontrolno – merilne priprave,
  • merilne mize,
  • žične premostitve.