NAMENSKI STROJI

Namenske stroje razvijamo, projektiramo in izdelujemo po naročilu. Glede na zahteve kupca prevzamemo celoten projekt, od idejne zasnove do same izdelave, programiranja in zagona. Projektov se lotevamo celostno, načrtujemo konceptualno in stremimo k ekonomičnim in dolgotrajnim rešitvam, pri čemer sledimo najnovejšim tehnologijam. Za vse pri nas izdelane namenske stroje zagotavljamo servis v garancijskem roku ter tudi kasneje, ko je naprava izven tega obdobja.

Nudimo izdelavo naslednjih namenskih strojev:

  • proizvodne linije,
  • transporterji,
  • manipulatorji in podajalniki,
  • mešalne in dozirne naprave,
  • merilne naprave,
  • stroje, prilagojene obstoječi tehnologiji kupca.